Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Informacja w sprawie wyników konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

PO V WO 1111.1.2017                                                                                      Kraków, dnia   26   maja 2017 roku

 

 

                                                                                        Informacja

                                                                      w sprawie wyników konkursu

                                                                 na stanowisko asystenta prokuratora

                                                                 Prokuratury Okręgowej w Krakowie

 

 

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na pięć stanowisk  asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie

–  ogłoszonego  w dniu 13 marca 2017 roku – wyłoniła następujących kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia

na w/w stanowiskach, którzy w trakcie egzaminu uzyskali najwyższą liczbę punktów:

 1. Małgorzata Sieradzka                   49 pkt

 2. Tomasz Markiel                            49 pkt

 3. Karolina Gorgoń                           48 pkt

 4. Monika Kaszowicz- Janik               48 pkt

 5. Agnieszka Węzioł                         47 pkt

   

Sporządzono również listę rezerwową kandydatów obejmującą następujące osoby:

 

 

 1. Sandra Stobierska                                         47 pkt

 2. Tomasz Molenda                                           47 pkt

 3. Sylwia Kowal                                                47 pkt

 4. Dawid Kmiecik                                              46 pkt

 5. Agnieszka Wrońska                                       45 pkt

 6. Agata Wieczorek                                           44 pkt

 7. Anna Ślefarska                                             44 pkt

 8. Paweł Szczepańczyk                                     44 pkt

 9. Agnieszka Bazan                                          44 pkt

 10. Magdalena Ostrowska c. Wiesława                 42 pkt

 11. Małgorzata Moskalik                                     42 pkt

   

  Jednocześnie informuję, że w zakresie kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów,  przy obsadzaniu piątej lokaty

  na liście podstawowej i ustalaniu kolejności na liście rezerwowej Komisja kierowała się wskazaniami § 11  Rozporządzenia

  Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko

  asystenta prokuratora (Dz. U. 2016.1836)

   

   

   

                                                                          Prokurator Okręgowy

                                                                               Rafał Babiński

 

Aktualności